pexels-julian-jagtenberg-103123-1-.jpg In een uitgebreid antwoord aan Tweedekamerlid Lodders geeft Staatssecretaris Van Huffelen aan dat een nieuw BSN de problemen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire vermoedelijk niet zal opheffen. En dat een wijziging van het BSN binnen het systeem zo ingrijpend is dat er geen enkele zekerheid is dat er niets fout gaat. Dus gewoon niets doen is het beste alternatief. Helaas was de termijn van beantwoording te kort om ook al het vervolgartikel in de krant te kunnen hebben meegenomen.


(Photo by Julian Jagtenberg from Pexels)
0 Reacties