Het Landelijk Vast Nummer

Het Landelijk Vast Nummer (LVN)

Het Landelijk Vast Nummer was het nummer dat werd gebruikt om belastingplichtigen uniek te kunnen identificeren. Het nummer werd van groot belang bij de reorganisatie van de Belastingdienst eind jaren 80 van de vorige eeuw. Deze reorganisatie was nodig om van de 'middelgerichte' dienst over te stappen op de 'klantgerichte' dienst. Middelgericht betrof de opdeling van de belastingdienst naar *Belastingmiddelen*, oftewel een indeling naar belastingwet. Waar een belastingplichtige voor die tijd met verschillende belastinginspectiekantoren te maken had, werd de dienst zodanig omgevormd dat elke belastingplichtige voortaan met slechts één kantoor van doen had.


Het LVN was de sleutel waarmee alle klantgegevens per inspectie aan elkaar werden gekoppeld. En het "Beheer van Relaties" (BVR) informatiesysteem werd de basis voor de verwerking van klantgegevens.

Het LVN was ook de basis voor de transactiecodes van de belastingdienst.
Voor **aanslagbelastingen** (Inkomstenbelasting/premieheffing en Vennootschapsbelasting) zag het aanslagnummer er als volgt uit:
LVN + belastingsoort + laatste decimaal van het jaar + type aanslag.

- Voor inkomstenbelasting is de code belastingsoort 'H' (voor Heffing)
- Voor Vennootschapsbelasting is de code 'V'
- Type aanslag 1-5 zijn de voorlopige aanslagen
- 6 is de Definitieve aanslag
- 7 en verder uitspraken op bezwaren etc.

Voorbeeld:
012345678H01: Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2010 (of ander decennium...) voor LVN 012345678


Voor de aangiftebelastingen (Omzetbelasting en Loonbelasting) zijn de codes voor belastingsoort 'B' (BTW) en 'L'. Het volgnummer is het volgnummer van de aangifte in dat belastingjaar.

Het LVNummer van de Belastingdienst is uiteindelijk uitgemond in het BSN waarvan de Belastingdienst dus eigenlijk geen onbeperkt gebruik meer mag maken.


BTW nummer

Het BSN-probleem ontstaat door het onbegrip rond het gebruik van het BSN in het BTW-nummer dat ondernemers voor de Omzetbelasting op hun facturen moeten zetten. Een ieder die deelneemt aan het economisch verkeer is automatisch Ondernemer voor de Omzetbelasting (er zijn enkele uitzonderingen). Dat betekent dat een natuurlijk persoon die Winst uit Onderneming geniet, bijvoorbeeld als ZZP'er, automatisch ook ondernemer is voor de Omzetbelasting. En het BTW-nummer is op grond van het hierboven vermelde protocol dus het klantnummer + B + volgnummer. Elk natuurlijk persoon mag maar één BSN hebben.

Hetzelfde geldt overigens ook voor niet-natuurlijke (rechts)personen. Een BV heeft ook een klantnummer voor zowel Vennootschapsbelasting, als Loonbelasting en Omzetbelasting. Het is immers een Vast nummer. En het heeft ook dezelfde structuur als het nummer van een natuurlijk persoon.

Als de Belastingdienst het BSN niet meer mag gebruiken in het BTW-nummer, dan betekent dat nogal wat. Het complete datamodel van de Belastingdienst moet gewijzigd worden. En daar waar het BSN deel is van een primaire sleutel in de informatiesystemen, moet die sleutel vervangen worden door een nieuw, nog onbekend gegeven.

Ieder die een beetje verstand heeft van databases, snapt de problematiek die hierbij ontstaat.

En van de kosten die ermee gemoeid gaan durft niemand een inschatting te maken, laat staan van de inschatting of een dergelijke transitie technisch en functioneel realistisch is. Gegeven de trackrecord van de overheid is een waarschuwing op z'n plaats...


Disclaimer
Daar waar 'Klant' staat is dat de term die bij de Belastingdienst werd gebruikt...
En
Ja, de auteur heeft geruime tijd in diverse hoedanigheden bij de Belastingdienst gewerkt...