Europa en eIDAS

eIDAS consultatieronde

eIDAS is een EU initiatief om de digitale burgeridentiteiten (zoals DigiD) over de Europese grenzen heen bruikbaar te laten zijn. Door eIDAS kunnen Duitse burgers met hun Duitse eIDAS-compatible digitale identiteit de flitsfoto's bij het CJIB bekijken, zonder dat ze DigiD hoeven te gebruiken en zonder een account aan te maken.
Binnen eIDAS zijn afspraken gemaakt om uitreiking van identiteiten en inloggen (via authenticatie) binnen de verschillende lidstaten op elkaar af te stemmen. Niet dat er één niveau identiteit bestaat, maar wel dat op basis van de betrouwbaarheid van een identity provider een overheid kan besluiten om diensten aan te bieden.

Maar eIDAS werkt alleen binnen het Citizen-to-Government (C2G) proces.

Binnen de EU is nu het idee ontstaan om de digitale burgeridentiteit ook te laten gebruiken in de private sector, oftewel ieman kan met DigiD inloggen bij een webshop.
De EU is een consultatie gestart om te kijken of dat haalbaar is: Aankondiging consultatieronde.

Eidas

Mijn eerste gedacht is dan dat dit initiatief vereist dat het BSN vrijgemaakt wordt. Bij inlog via DigiD verstrekt de Identity Provider immers een attribuut met (slechts) één attribuut, namelijk het BSN. En gezien de vele wettelijke beperkingen zal DigiD om die reden dan ook niet gebruikt mogen worden voor authenticatie in de zakelijke markt...

Wordt vervolgd...