DigiD

DigiD

DigiD is een bijzondere identiteit, het is een Digitale Identiteit. Een digitale identiteit die burgers kunnen gebruiken voor transacties vanuit een wettelijke verplichting. Te denken valt aan het doen van belastingaangifte, bekijken van pensioenoverzichten, inschrijven voor onderwijs en aanvragen van een zorgpolis.

DigiD is een identiteit die wordt toegekend door de overheid. Enkel op aanvraag van een individu via een website van de overheid.

Betrouwbaarheid van het DigiD

Het aanvragen gaat op zich al op een bijzondere manier: iemand vult een BSN in op de site en de overheid zal dan een DigiD verstrekken door per fysieke post een eenmalige authenticatiecode naar het bij de overheid bekende woonadres van het betreffende BSN te sturen. Er vindt verder geen verificatie van de rechtmatige aanvrager plaats.

Dit proces is niet heel betrouwbaar. Al bij de eerste aankondiging van de inzet van DigiD werd gewezen op de mankerende verificatie. En er hebben zich daadwerkelijk incidenten voorgedaan bij de uitreiking van het DigiD. Gelukkig worden fraudeurs opgepakt...

Sings 2019 is er de DigiD-app, een mobiele toepassing om DigiD via een mobiel toestel te kunnen gebruiken. In aanvulling op het reguliere DigiD aanvraagproces, is het met de app mogelijk om een aanvullende verificatie uit te voeren door een Wettelijk Identiteits Document te scannen met de app. De ap zal de kenmerken van het WID met behulp van een NFC-uitleesactie importeren en correleren aan het in de app geregistreerde BSN. Hiermee wordt een aanvullende verificatie van het BSN uitgevoerd.